Bilgi Veren Karikatürler

Bilgi Veren Karikatürler

Karikatür Zamanı 09.01.2019

Karikatürler 4 türe ayrılmış ve bunlardan birisi de bilgi veren karikatürler olarak belirlenmiştir. Adından da anlaşılacağı üzere bu karikatür türünün özelliği bilgi vermesidir. Ancak bu sadece işlevlerinden birisidir. Bunun yanı sıra kişinin düşünmesi ve muhakeme etmesi için olanaklar da sunmaktadır. Dolayısıyla insanları son derece eğlenceli bir yöntem ile bilgilendirmektedir.

Bu yöntem günlük konular ile ilgili vatandaşları bilgilendirmek için kullanılabilmektedir. Bu kapsamda karikatürler davranış kodlarını içerisinde barındırarak insanlara birtakım telkinlerde bulunabilir. Ancak bunun da ötesinde direkt olarak eğitim sırasında da karikatürlerin kullanılabileceğini ifade etmemiz gerekir.

Eğlenceli Eğitim Yöntemi

Bilgi veren karikatürler günlük yaşamın haricinde eğitim için de kullanılabilir. Nitekim bu alanda gerek ülkemizde gerekse de dünya genelinde yapılan çalışmalar göstermektedir ki karikatürler eğitimde yardımcı unsur olarak kullanıldığında ciddi başarılar elde edilebilmektedir. Zira öğrenciler karikatürlerden zevk almakta ve zevk aldıkları için de algılarını kapatmamaktadırlar.

Özellikle matematik derslerine karşı olan ön yargı bu sayede kırılabilmektedir. Ülkemiz akademisyenleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde matematik kaygısını yenmede karikatürlerin önemli bir etkisinin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda hem eğlendiren hem de bilgi veren karikatürler son derece faydalı birşekilde kullanılabilmektedir.

Kalıcı Öğrenme

Karikatürler aracılığıyla öğrenme gerçekleştiren bir kişinin bu bilgileri uzun bir süre hafızasında tutacağını da ifade etmek gerekir. Nitekim kişi bilgiyi zorla değil isteyerek edinmektedir. Bu da unutmasını zorlaştırmaktadır. Öyle ki oyun sırasında öğrenilen bilgilerin çok uzun süreler hafızada kaldığı bilinen bir gerçektir. İşte sağlıklı biröğrenme süreci için karikatürler son derece önem arz etmektedir.

Sadece matematik değil aynı zamanda yabancı dil öğreniminde de karikatürlerin başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmemiz gerekir. Bu sebeple küçük yaşta yabancı dil öğrenen çocuklara karikatürler ile destek çıkmakta fayda vardır. Örneğin İngilizce çizgi romanlar almak bu yöntemlerden sadece birisi olabilir. Bu sayede çocuklar günlük diyalog dillerini de öğrenebilecektir.

Son derece önemli olan karikatürler hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da kullanılmaktadır. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve hatta lise ders kitaplarında karikatürlerin varlığını görebilmekteyiz. Son derece önemli olan bu yöntemin üzerine daha da ağırlık verilerek uygulanması gereklidir.

Ayrıca sadece karikatürler okuyarak değil aynı zamanda üreterek de öğrencilerin bir hayli kalıcı öğrenme sağlayabileceklerini ifade etmemiz gerekir. İşte bu sebeple gerek elde çizim gerekse de bilgisayar programlarıyla çizim konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gereklidir.