Eğitim Aracı Olarak Karikatürler

Eğitim Aracı Olarak Karikatürler

Karikatür Zamanı 01.02.2019

Eğlenme amaçlı karikatürler olduğu gibi öğrenme amaçlı karikatürler de bulunmaktadır. Öyle ki bu konuda yapılan çalışmalar da eğitimde yardımcı unsur olarak kullanılan karikatürlerin başarıya gerçekten büyük etkisinin olduğu belirlenmiştir.   Bu konuda Uludağ Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören Muhammet Katipoğlu isimli öğrencinin hazırlamış olduğu tez konuya son derece iyi bir şekilde ışık tutmaktadır. Söz konusu tezin bir kısmından esinlenerek hazırlanılan makalede matematik konusu olan doğal sayıların öğretilmesinde karikatürlerin etkisi araştırılmıştır. Çıkan sonuçlar ise gerçekten son derece ilgi çekicidir.

Kaygıyı Azaltıyor

Eğitimde kullanılan karikatürler öğrencilerin sadece eğlenmesine katkıda bulunmamaktadır. Bununla birlikte öğrenme sürecini olumlu bir şekilde etkilemekte ve aynı zamanda öğrencilerin kaygılarını da azaltmaktadır. Yukarıda söz konusu olan makale incelendiği zaman elde edilen sonuçların bir hayli önemli olduğu görülecektir. Zira bu araştırmada eğitimde yardımcı unsurlar olarak karikatürler kullanılmış ve araştırmanın sonucunda öğrencilerde başarının arttığı kaygının ise azaldığı tespit edilmiştir.

Sosyal Bilimler

Her ne kadar yukarıdaki örnekte sayısal bir ders için karikatürler kullanılmış olsa da sosyal bilimler alanına giren dersler için de karikatürlerin etkin bir şekilde kullanıldığını ifade etmek isteriz. Bu kapsamda eski adıyla YGS sınavına hazırlanan adaylar daha iyi bileceklerdir. Zira edebiyat sınavlarında sorulan yazarlar ve romanlar ciddi bir yer kaplamaktadır. Tüm bunları ezberlemek ise ciddi bir süre gerektirmektedir.

İşte bu sebeple bazı yayınevleri karikatürlü edebiyat kitapları çıkarmıştır. Bu kitapları okuyan ve çalışan kimseler çok daha kısa bir süre içerisinde tüm edebiyat konularını bitirmektedir. Karikatürler sayesinde eğlenceli ve aynı zamanda da akılda kalıcı bir eğitim tarzı oluşturmaktadır. Böylelikle klasik yöntemlerin dışına çıkılmaktadır.

Belki de bugüne kadar karikatürler ile eğitimi bir arada düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak ifade etmek gerekir ki bu yöntem bir hayli işe yaramaktadır. Eğitim çağına gelmemiş çocukların dahi bu yöntem sayesinde büyük başarı elde ettiklerini ifade etmemiz gerekir. Görsel zekaya da hitap etmesi açısından bu tekniğin daha pek çok alanda başarılı bir şekilde kullanılabileceğini ifade etmek gerekir.

Sizler de çocuklarınız, öğrencileriniz ya da kendiniz için karikatürler kullanabilir ve daha etkili bir şekilde öğrenme sağlayabilirsiniz. Her ne kadar bu amaçla üretilen karikatürler sayıca az olsa da her geçen gün artmaktadır. Hatta ders kitaplarında dahi Milli Eğitim’in karikatürleri yardımcı unsur olarak kullandığı görülmektedir. O halde sizler de karikatürler ile sıkı ve eğlenceli bir ilişki kurabilirsiniz.