Karikatür Nedir Çeşitleri Nelerdir?

Karikatür Nedir Çeşitleri Nelerdir?

Karikatür Zamanı 25.07.2018

Herhangi bir olayın, fikrin veya düşüncenin resmedilerek esprili, iğneleyici, güldürücü, düşündürücü gibi pek çok farklı türde anlatılması karikatür  çizimleri sayesinde olmaktadır diyebiliriz. Genellikle güldürmek amacı ile çizilen karikatürler herhangi bir durum veya olay ile alakalı ilgi çekici bir şekilde abartı ve iğneleme kullanılarak yapılan çizimler ile karşımıza çıkar. Bir resim sanatı olan karikatür karikatürist denilen kişiler tarafından çizilmektedir. Oldukça uzun bir geçmişe ve tarihçeye sahip olan karikatürler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ilgi görmekte ve takip edilmektedir.

 

Resim sanatının alt dallarından biri olan karikatür ile almış olduğu konuları esprili ve iğneleyici bir hale getirmek için bolca abartı kullanan ve çarpıp nokta olan bir sanat türüdür. karikatür edebiyatın bazı eserlerin de görmüş olduğumuz aşırı abartılı ve çarpıtılan betimlemelere benzer ve aynı amacı güder. Sosyal eleştiri ve siyasi eleştiri için sıklıkla kullanılan karikatürler basında da sıkça yer almaktadır.  Ayrıca dünyanın her yerinde çeşitli amaçlar için yayınlanan gazete ve dergiler düzenli olarak satılmaktadır.

 

Dünyada Karikatürün Tarihi

 

Çok eski çağlarda çeşitli eşyaların üzerindeki karikatür tarzı çalışmalar bulunsa bile karikatürün ortaya çıkışının kabul tarihi Leonardo Da Vinci dönemine rastlar.  Leonardo Da Vinci insanların belirli kusurlarını resmederek modele dökmek amacıyla yaptığı gözlemler sonucu modern karikatürün en eski örneklerini oluşturmuştur. Böylece Leonardo Da Vinci özgün olarak yaptığı bu çalışmaların bir portreden daha vurucu bir  izlenme sahip olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Diğer taraftan 1598 ile 1680 yılları arasında yaşayan Gian Lorenzo Bernini adlı sanatçı karikatür alanındaki ilk sanatçılardan biri olarak kabul edilir. Üç dört çizgi kullanarak insanları mizahi bir şekilde betimlemesi ile meşhurdur. Bu dönemden sonra karikatür sanatı Fransa ve İtalya da yer alan kapalı aristokrat kesim arasında yaygınlaşma göstermiştir.

 

Dünya tarihinde yayınlanan ilk karikatür kitabı İngiltere'de 1762 yılında basılmış olan Mary Darly'nin A Book of Caricaturas adlı eserdir. 1756 ile 1827 yılları arasında yaşayan Thomas Rowlandson ve 1757 ile 1815 yılları arasında yaşayan James Gillray  karikatür konusunda 18. yüzyılda uzmanlaşanmış ve çeşitli eserler vermişlerdir.

 

Günümüzde ise  karikatür yaygın olarak yapılan ve dünyanın tamamına yakınında okuyucu ve hayran olan  kişiler tarafından kitaplar, dergiler ve gazetelerde düzenli olarak takip edilen bir sanat dalıdır.  günümüzde yergi amaçlı siyasi karikatürler ve gülünç karikatürler daha yaygın bir şekilde gözükmektedir.