Karikatür Yarışmaları ve Ödüllü Karikatürler

Karikatür Yarışmaları ve Ödüllü Karikatürler

Karikatür Zamanı 21.12.2018

Karikatürler de yapılan yarışmalar sonunda ödüllü karikatürler olarak belirlenmekte ve kamuoyuna sunulmaktadır. Bu kapsamda sesinizi ve yeteneğinizi duyurmak istiyorsanız sizler de karikatürlerinizi hazırlayarak yarışmalara katılabilirsiniz. Ancak ifade etmek gerekir ki hazırlayacağınız karikatürler olabildiğince geniş bir kitleye hitap etmeli ve mesajlar içermelidir. Özellikle insanlığın unutulmaya yüz tutmuş erdemleri veyahut kök salmış sorunları en çok konu edinen başlıklardır.

Kütüphanelerin Anlatamayacakları

Karikatürler aslında kütüphanelerin dahi anlatamayacağı şeyleri çok kısa ve öz bir şekilde anlatabilmektedir. Bu sebeple de bir hayli etkili olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu kapsamda karikatürler üzerinde herhangi bir yazı dahi olmasa tüm insanların ortak bir anlayış geliştirebileceklerini de belirtelim. Dolayısıyla karikatürlerin aslında uzlaştırıcı ve orta noktayı bulucu bir özelliği bulunmaktadır.

Karikatür Yarışmaları

Her sene geleneksel olarak düzenlenen birtakım karikatür yarışmaları bulunmaktadır. Gerek kamu gerekse de özel sektör kuruluşları tarafından ilan edilen bu yarışmalar aynı zamanda ödüllü de olmaktadır. Kimi zaman para ödülü konarken kimi zamanda daha farklı ödüller koyulabilmektedir. İşte bu imkanlardan istifade etmek isteyen herkes başvurabilir ve kendisiniz geliştirebilir.

Ayrıca kimi karikatür yarışmalarında konu tamamen serbest olurken kimilerinde ise ortak bir başlık belirlenmektedir. Bu başlık çerçevesinde karikatürlerin yapılması istenmektedir. Hangi tür yarışma olursa olsun farklı karikatürler bir araya toplanacak ve insanların ufkunu açmaya katkı sunacaktır. Dolayısıyla her birisinin ayrı öneme sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir.

Uluslararası Yarışmalar

Karikatürler insanlık dilini konuşmaktadır. Dolayısıyla uluslararası yarışmalar da düzenlenmektedir. Böylelikle farklı insanlar birbirlerinin dilini bilmese dahi karikatürler sayesinde iletişim kurabilmektedir.  Özellikle insanlığın genel sorunlarına dikkat çeken karikatürler bir hayli takdir toplamaktadır. Tüm bunların ötesinde gündem oluşturma kapasitesine de sahip olduğunu ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla hiç de basit görünmeyecek bir kapsamının olduğunu yinelemek isteriz.

Her ne kadar uluslararası yarışmaların ödülleri de nispeten daha büyüktür. Ancak bu yarışmalarda ödüllerden ziyade kazanılan deneyim ve ufuk genişletici bilgiler kariyeriniz için çok büyük adımlar sayılacaktır. İşte tüm bu sebeplerden ötürü karikatür yarışmalarını tavsiye etmekteyiz.

Dünyada bazı şeylerin değişmesi, dezavantajlı grupların sesinin duyurulması gibi daha birçok amaca bu sayede erişmek de mümkündür. İşte tüm bu gerekçelerle ulusal ve uluslararası karikatür yarışmaları teşvik edilmelidir. Eleştirel düşünmenin önünün açılması ve diğer nesillere de aktarılabilmesi için karikatürler son derece önemli bir rol oynayacaklardır. O halde sizler de bu uğurda çalışmalarınıza devam edebili