Karikatürler Kaç Türlüdür

Karikatürler Kaç Türlüdür

Karikatür Zamanı 12.02.2019

Karikatürler  geçmişi çok eskiye dayanan ve kendi içinde farklı karikatürler  şeklinde kendini gösteren yazılı ve şekilli sanat dalıdır.

Karikatür Çeşitleri

Karikatürler  kendi içerisinde 4'e ayrılır. Mizahi karikatür, siyasi karikatür, komedi karikatür, bilgi içerikli karikatür şeklindedir. Siyasi karikatür, siyasetçilerle ilgili düşüncelerin veya yanlışların hem komik hem de düşündürücü biçimde çizilmesini ifade eder. Ana beslendiği konu siyasettir. Mizahi karikatür, duygu ve düşüncelerin mizahi biçimde anlatılmasını ifade eder. Tam eğlence amaçlı değildir.komedi karikatürlerin temel amacı eğlendirmektir ve konu açısından epey geniştir. Bilgi içerikli karikatürler ise genelde eğitim alanında da kullanılan, bilgi amacıyla çizilen karikatürlerdir.

Karikatür Ve Resim Arasındaki İlişki?

Karikatürler  resimle ifade edilir. Resmin bir alt dalı olan karikatür, sanatsal özellikleri yazı ile birleşmesi nedeniyle klasik resimden farklılaşmaktadır. Ayrıca  komik görüntü elde etmek için abartılı yüz ifadelerinden de sıkça bahsedilir.  Bu noktda karikatürün amacı da elbette devreye girer. Eleştirel bir bakış açısı doğrultusunda yanlış olan durumları tartışmaya açma bakımından iyi bir yöntemdir. İroni, eleştiri ve komik durumlar bir arada olabilir.

 Kadın Yüzü Karikatürü Çizmek

Karikatürler  çizimi için eğitim alınması gereken bir alandır. Tam ayrıntılar ayrı özel bir dersle yapılabilir,ancak genel bilgi olması ve taslak çizim hakkında da bilgi açısından kadın karikatürü çizim örneği görülebilir. Kadınların yüz hatları erkeklere göre daha oval ve narin hatlardadır. Bu durum kaşlar, kirpikler, çene yapısı, burun özellikleri gibi detaylarda da görülebilir.

  • Öncelikle bir daire çizilir ve bu daire içerisinde yatay ve dikey çizgi çizimi yapılır. Bunun amacı, göz ve diğer bölümlerin eşit biçimde yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Yatay ve dikey çizimler karikatürler açısından temel bir bilgi olarak da düşünülebilir.
  • Kadın karikatürler  çizim aşamalarının diğer bölümünde  sonraki bölüm göz burun ve ağzı bu çizgilere göre eşit şekilde yerleştirmek olacaktır.  Gözler hangi yana bakacaksa ve yüz nereye çevriliyse yatay dikey çizgilerle göz içi bakış açısı buna göre ayarlanır.
  • Ağız bölümünü çizerken yüz ifadesinin önemli bölümünü burada bulabilirsiniz. Dolayısıyla karikatürler  aslında yüz ifadelerinden bağımsız düşünülemez. Eğer aşağı doğru bir dudak varsa üzgün, yukarı doğruysa da neşeli ifade verilir.

Karikatürde Yüz İfadesi Nasıl Oluşturulur

Karikatürler  için yüz ifadesini oluşturmak sadece ağızla olacak bir durum değildir ve kaş yapısı, aşağıda mı yukarıda mı olduğu, burun, göz şekilleri gibi detaylarda da belirlenebilmektedir.  Teknik detaylar öğrenilmesi sonrasında tekrar edilmelidir.