Komik Karikatür Çizeri Olmak

Komik Karikatür Çizeri Olmak

Karikatür Zamanı 05.10.2018

Komik karikatür çizmek için mizah ve el becerisi birlikte olursa komik karikatür alanında büyük başarı yakalanacaktır. Karikatürde verilen mesajın komik olması ve çizimlere bu mesajın en iyi şekilde yansıtılması gerekir. Böylece komik karikatür başarıya ulaşacaktır. Karikatürist olanlardan en zorlu işi yapanlar komik karikatürler çizenlerdir. Çünkü hem bir komedyen zekası hem de iyi bir çizim yeteneği isteyecektir.

Espri mi Çizim mi Ön Planda Olmalı?

Komik karikatürlerde okuyucuyu etkileyen temel şey karikatürdeki mesajdır. Bu yüzden karikatürde verilen mesaj en önemli etkendir. Ancak bu mesajın okuyucuda beklenen etkiyi bırakmasını sağlamak ise iyi bir çizimden geçer. Burada beklenen komik karikatür çizerken her şeyi dört dörtlük çizmek değildir. Hatta kabataslak çizilen karikatür daha basit ama etkilidir. En önemli etken ise karikatürde vermek istenilen mesajın görsele de yansıtılmasıdır.

Karikatürün komik olmasını sağlayan etken ne ise onun üzerine yoğunlaşmak gerekir. Mesela komik olan karakterse o özellik karaktere en iyi şekilde yansıtılmalıdır. Komik karikatür karakterin duruma uygunluğu ile olur. İşte karikatüristin çiziminin ne kadar olduğu buradan anlaşılır. Kusursuz çizim yapan değil, çiziminde en iyi mesajı veren çizer başarılıdır.

Toplumsal Tespitler

Karikatürde komedi unsuru pek çok farklı şekilde kullanılabilir. Gerçekte mevcut olan bir kişinin karikatürü, toplumda sürekli karşılaşılan ancak ilginç olan tespitler yapan karikatürler, görmezden gelinen toplumsal sorunları işleyen komik karikatür ve çok daha fazlası mevcuttur. Bu çeşitlilik çizerin hayal gücü ile sınırlıdır. Yani sınırsızca arttırmak mümkündür.

Karikatürlerde gerçek hayatta karşılığı olunan, sürekli karşılaşılan tespitler sıklıkla işlenir. Bu durum çizerin ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu gösterir. Sıradanlaşan şeylerde ne kadar komedi unsuru barındığını çizerek anlatır. Komik karikatür aslında tespit ve gözlemlerden oluşur. İşte herkese hitap etmesi ve herkesçe komik bulunmasının sebebi de budur.

Eserlerinde toplumsal tespitlere yer veren komik karikatür çizerleri toplumu daha kucaklayıcıdır. Hemen her kesime hitap ederler.

Belirli Kesime Hitap Eden Karikatürler

Komik karikatür sağ kesim tarafından pek uygun bulunmayan bir sanat dalıdır. Bu ayrım özelikle 28 Şubat sürecinde güçlenmiştir. Bu yüzden sağ görüşlüler karikatüre mesafeli dururken, sol görüşlüler ise toplumsal sorunları işlemek ya da siyasi mizah için karikatürü bir yergi aracı olarak kullanmıştır. İşte bu durum karikatüristlerin daha çok toplumun belirli kesimine hitap etmesine sebep olmuştur. Komik karikatür siyasi mizah içeriyorsa toplumun bir kısmının tepkisini toplayacaktır.