Komik Karikatür Dünyası

Komik Karikatür Dünyası

Karikatür Zamanı 10.09.2018

Komik karikatür tarzında olan çizimler bir konu hakkında yapılan eşletirinin daha yumuşa bir şekilde ve komik karikatür çizimleri ile anlatılması yatmaktadır.  Çünkü insanların büyük bir çoğunluğu eleştiriye çok açık olmamaktadır. Bunun mizahi bir dilet yapılan çizimlerle anlatılması kişilerin bu anlamda daha anlayışlı olmasına sebep olmaktadır.

Komik karikatür çizimleri sadece yetenek değil aynı zamanda hislerin mizahı ve eleştiriyi dengeli bir şekilde bir araya getirmesi ile oluşturulan bir sanat olduğundan gerçekleştirilmesi oldukça büyük emek gerektiren bir iştir.

Karikatür Tanımı

Karikatür; hislerin ve duyguların çizimler yolu ile aktarılması sanatıdır. Geçmişte sadece çizimler yolu ile sunulurken günümüzde bazı mizahi ve hiciv unsurları içeren yazılarda çizimlerle beraber sunulmaktadır. Yapılan çizimlerde eleştiri ve ders verme ön plandadır. Çünkü karikatür sanatında olaylara ve yaşantılar karşı eleştirel bir bakış açısı bulunmaktadır. Komik karikatür çizimlerinde yer alan mizahın altında büyük oranda bir ana fikir ve eleştiri bulunmaktadır. Bazı kesimlerin eleştirileri bu anlamda olsa da karikatür tarih boyunca insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Karikatür Tarihi

Karikatürler tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Özellikle komik karikatür diye adlandırdığımızı mizahi unsurların ön planda olduğu karikatürler geçmiş dönemlerde insanlıkla birlikte gün yüzüne çıkmaktadır.

Abartılı anlatıma günümüzden çok eski zamanlarda bile oldukça sık görülen bir durumdur. Eski Mısırlıların insanları hayvan kılığında canlandıran resimleri, Hititlerin şölenlere canlılık katan soytarıları gösteren kabartmaları bulunmaktadır. Batı sanatında bu tür örneklere Eski Yunan vazo resimlerinde, Roma duvar resimlerinde ve ortaçağ heykellerinde rastlanır.

 Doğu kültürlerinden ise abartı yüklü minyatürler ve gölge oyunu tipleri bunlara katılabilir. Ama bunların birçoğu gerçek manada karikatürün özünü yansıtmamaktadır. Bunu gerçek anlamda yansıtan karikatür, çizime dayalı anlatımın önem kazandığı Rönesans’tan bu yana gelişmiştir. Ve bu dönemde komik karikatür tarzında çeşitli çizimler dönemin çizerleri tarafından yaratılmıştır.

İslamiyet ve Karikatür

İslamiyet ve karikatür kavramlarının pek iç içe olduğu söylenemez. Özellikle yapılan yanlış anlaşılmalardan dolayı komik karikatür türlerine karşı İslam âleminde bir ön yargı bulunmaktadır. Çünkü insanların birçoğu karikatürlerin karşıdaki kişi ile alay etmek, onun zayıf yönlerini dile getirmek ve insanların eksiklikleri ile dalga geçmek şeklinde algılamaktadırlar. Ama olay düşünüldüğü gibi değildir. Çünkü komik karikatür türleri de dahil olmak üzere böyle bir amaç kesinlikle yoktur. Bu tarzda yapılan çizimleri ise karikatür olarak değerlendirmek yanlıştır. Çünkü karikatürler insanları kırmadan işin içine biraz mizah birazda düşünce katarak duyguları aktarma sanatıdır.