Komik Karikatür Hakkında

Komik Karikatür Hakkında

Karikatür Zamanı 29.11.2018

Komik karikatür de aynı şekilde normal karikatürlerin özellikleri taşımasından ziyade komik karikatürler, bir fikrin veya da olayın resmedilerek özellikle güldürü ve eğlence amacını taşıyarak anlatması işlemidir. Kişilere net bir mesaj vermek ya da güldürmek için çizilen bu karikatürler resim sanatı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu işi yapan kişilere halk harasında karikatürist ya da karikatürcü denilmektedir.

Komik karikatür, ilk ortaya çıkan karikatürlerden biraz farklı olabilir. Karikatür kişilerin dikkatini çekmek amacıyla hazırlanır. Ancak bazı özeliklerin abartılması karikatürün hiciv, kişiyi küçültmek ya da aşağılamak anlamıyla da kullanılmasına yol açmıştır. Karikatürün asıl amacı bu değildir.

Tarihin eski devirlerinde bile komik karikatür çalışmalarının varlığı, günümüzde yapılan tarihi çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Özellikle Hercula ve Pompéi kazılarında örnek komik karikatür çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Ancak asıl karikatür satanı ise Rönesans döneminde kendini göstermiştir. O dönemdeki inanışa göre resim olanlar karikatür sayılmazdı. Yani resme konu olan aydın ya da halk insanları, özellik yansıtamadığı için karikatürden sayılmamaktaydı. Bu çalışmalara komik karikatür değil, bürlesk adı veriliyordu.

O dönemde karikatürler tuğla, vazo, duvar ya da taş gibi nesnelerin üzerine yapılıyordu. Bakı makinesi ve kâğıdın da ortaya çıkmasıyla beraber karikatür çalışmaları daha da yaygınlaştı.

18. yüzyılda yaşayan İspanyol ressam olan Goya siyasi karikatür noktasında önemli bir gelişme kaydetti. Aynı zamanda aynı dönemde yaşayan İngiliz ressamı olan William da Goya gibi, karikatüristliği geliştirdi.

Gazeteciliğe ilk karikatürü getiren Charles Philippon, 1981 yılında La Caricature Gazetesi’ni kurarak bir ilki gerçekleştirdi.  Daha sonra Almanlar ve İngilizler de karikatürü gazetede kullanmaya başlayarak, karikatürün gazete de yaygınlaşması sağladı.

Komik karikatür, kendine özgü olan sadeliği ve öğreticiliği sayesinde herkes tarafından beğenilmeye başladı. İlk defa 16 yüzyılda karikatürde insanlar hicivli bir şekilde ele alındı. Bu önemdeki en önemli komik karikatür örneklerinden biri, küçük bir el arabası içerisinde midesini taşıyan ve aynı anda kusan bir oburun çizildiği karikatürdür.

Türkiye’de Karikatür

Komik karikatür dışında siyasi konuları ele alan karikatürler de 18. yüzyılda çoğalmaya başladı. Ülkemize gelecek olursa Türkiye’deki ilk karikatür 1870 yılında Dijoyen Dergisi’nde çıkartılan Teodor Kasap’ın karikatürüdür. Ülkemizdeki ilk karikatürist ise Cem ismindeki bir ressamdı. Türkiye’de karikatüristliği meslek olarak ele alan ilk kişiler Cemâl Nadir Ve Ramiz’dir.

Komik karikatür yazıları yazarken özellikle kişiler aşağılanmamalı, kişilik hakları zarar görmemelidir. Güldürme amacı taşımak için kimse aşağılanmamalıdır.