Komik Karikatür Sanatı

Komik Karikatür Sanatı

Karikatür Zamanı 02.10.2018

Komik karikatür sanatı esasında karikatürün kendisidir komik karikatür çizimleri ile aktarılmak istenen düşüne karikatürün kendi ana düşüncesidir. Başında komik geçmesi karikatürün anlamına ve amacını değiştirmemektedir.

Komik karikatür çizimleri ile dünyada her istene düşünce karşıdaki kişi ya da gruplara hatta tüm dünyaya en sempatik ve en anlayışlı dille aktarılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda bu sanat dalı en barışıl sanat türlerindedir.

Karikatürün Kullanım Amacı

Karikatürün kullanım amacı anlatılmak istenen duyguyu daha mizahi ama daha derin anlamlarda aktarabilmektir. Kaliteli ve etkili karikatürler oldukça zekâ gerektiren işlemlerden geçmektedir. Çünkü ne sadece çizim ne de sadece yazı tek başına bir anlam sağlamaktadır. Anlatılmak istenenlerin biraz abartılı biraz hiciv katarak anlatılması ile sağladığı etki oldukça artmış durumdadır. Komik karikatür dediğimiz olguda bunun ta kendisi durumundadır.

Çünkü karikatürlerin esas amacı sadece insanları güldürmek değildir. Esas amacı insanları tebessüm ettirirken düşündürmektir. Çünkü insanlar için en ön yargısız düşünme anı mutlu oldukları zaman gerçekleşmektedir. Komik karikatür çeşitlerinin de tam hedeflediği düşünme tarzı budur.

Karikatürlerde Hedeflere Ulaşılması İçin Yapılması Gerekenler

Karikatürler için hedef insanları düşündürmeye sevk etmek olduğundan dolayı bunu yaparken kırıcı olmamak oldukça önemlidir. Özellikle kişileri ve kurumları açık hedef olarak gösteren karikatürler hedefine ulaşmaktan oldukça uzak olmaktadır. Çünkü karikatürler hiçbir zaman direkt kişileri hedef almaz. Olumsuz durumları mizah unsurları ile harmanlayarak aktarmaktadır. Karikatürler duyguların kalemle çizilmiş halidir. Ve bu sebeple asla karalayıcı nitelikte olmamalıdır.

Komik karikatür niteliğinde bile olsa insanların aşağılayıcı tarzdaki çizimler karikatürlere olan sempatiyi azaltmaktadır. Günümüzde bazı karikatürlerin bu tarz yanlış tarzda çizimleri yansıtması bazı kesimlerin tepkisini çekerken bu sanat dalına olan bakış açısının da negatif bir hal almasını nende olmuştur.

Karikatürlerin Diğer Komedi Türlerinden Farkı

Komik karikatür çizimleri birçok defa mizah ve diğer komedi unsurlarından çok farklı olmasına rağmen özellikle ülkemizde bir kesim tarafından sanki aynı şeymiş gibi algılanmaktadır. Oysa karikatürlerde mizah unsurları ve komedi unsurları bulunmasına rağmen bunlar asla ana unsur değildir. Çünkü karikatür bir sanattır ve en iyi düşünce tarzını sağlamayı amaç edinen ve eleştirinin oldukça yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği bir sanattır. Bu sebeple gerçek bir karikatür eseri görsel anlamda kuvvetli, aba düşüncesi olan ve bu ana düşünceyi mizahi bir dil ve çizim kullanarak eleştirel bir tarzda anlatan eserlerdir. Bu durum komik karikatür çizimlerinde de aynı tarzda olmaktadır.