Komik Karikatürler

Komik Karikatürler

Karikatür Zamanı 19.12.2018

Karikatürler arasında en çok okunan ve beğenilenlerden birisi komik karikatürler olmaktadır. Bu karikatür türü insanların eğlenmesini ve günün yorgunluğunu atabilmesini sağlamaktadır. Ayrıca herhangi bir yorucu tarafı da bulunmamaktadır. Bu sebeple gerek sosyal medyada gerekse de gazete dergi gibi diğer yayın organlarında sıklıkla yayınlanmaktadır. Öyle ki bu karikatürlerin müdavimi olan kimseler bulunmaktadır.

Farklı Konu Başlıkları

Komik karikatürler farklı kimselere hitap edebilmektedir. Bu kapsamda hitap edilen kitleye göre espriler ve kullanılan dil değişiklik gösterecektir. Zira hitap edilen kitlenin bu karikatürü benimsemesi ve kendisinden de bir şeyler bulabilmesi gereklidir. Aksi takdirde esprinin ne olduğu dahi anlaşılmayacaktır. Dolayısıyla komik karikatürler için bir tanımlama yapacak olursak herkesin yaşadığı ancak genel ile paylaşmadığı duyguların karikatürize edilmesidir diyebiliriz.

Örnek olarak verecek olursak insanların ikili iletişimlerde dışa vurmadıkları söylemleri, baskıladıkları duyguları, cinsel hayat ile ilgili komik durumlar ve daha birçok husus bu başlık altında değerlendirilebilir.

Abartı Unsuru

Komik karikatürler abartı unsuruna da sıklıkla başvurur. Ancak ifade etmek gerekir ki bu sınırı korumak son derece önemlidir. Dolayısıyla insanları güldürebilecek iyi bir karikatür çizerinin bu hususa azami derecede riayet etmesi gereklidir. Aksi takdirde insanların beğenisini toplaması mümkün olmayacaktır.

Dil Unsuru

Komik karikatürler kullandığı dil itibariyle de komik olmalıdır. Bu kapsamda gerçek olmayan karakterlerin aslında hayatın içinden bazı tiplemeleri yansıttığı unutulmamalıdır. İşte bu tiplemelerin kullandığı dil karikatüre yansıtılmalıdır. Bu kapsamda bir kabadayının İstanbul Türkçesi ile konuşması pek alışılageldik bir durum değildir. Bunun gibi örnekler daha da çoğaltılabilir.

Çizimlerde Komiklik

Sadece metin ile değil çizimler ile de komiklik sağlanabilmelidir. Hatta bazı karikatürler hiç yazı koymadan insanların gülmesini sağlamaktadır ki bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıyı elde edebilmek ise süreç ve çok çalışma gerektirir. Bunlara ek olarak sürekli olarak gözlem yapma ve aynı zamanda okuma da son derece önemlidir.

En iyi karikatüristlere bakıldığı zaman hayatını okuyarak, gezerek ya da gözlem yaparak geçiren kimseler olduğunu görebilirsiniz. Bu kadar deneyim ve bilgi birikimi neticesinde ortaya son derece kaliteli karikatürler çıkmaktadır. İşte bu sebeple kendisini bu alanda geliştirmek isteyen herkesin her bir aktiviteye ayrı önem vermesi gereklidir.

Tüm bu hususlara özel önem verilmesi durumunda tüm herkes binlerce kişi tarafından beğenilen karikatürler çizebilirler. Bu karikatürler duyguların ifade edilmesinin farklı bir yolu olarak da değerlendirilebilir.