Siyasi Karikatürler

Siyasi Karikatürler

Karikatür Zamanı 15.01.2019

Karikatürler kendi içinde dört farklı türe ayrılır ve siyasi karikatürler en çok kullanılan türlerdendir. Bir sanat dalı olan karikatür, aynı zamanda edebi bir eserdir. Nasıl ki edebiyatta yergi için hiciv sanatı seçiliyorsa, karikatürde de yergi için siyasi karikatürler kullanılır. Bu yolla siyasetteki sorunlara değinilir.

Siyasi karikatürler sadece yerme amaçlı olarak değil, övme amaçlı olarak da yapılmaktadır. Bunlar ise edebiyattaki methiye sanatı ile özdeşleşmiştir. Karikatürlerin edebi eserlerden en büyük farkı, basit söz ve yazılarla herkese aynı mesajı verebiliyor olmasıdır. Sadece birkaç saniye ayrılarak bakılan karikatürden herkes aynı mesajı alabilecektir.

Siyasi karikatürlerde amaç sadece mesaj vermek değil, bu mesajı komik bir şekilde vermektir. Bu şekilde eleştiriler daha yapıcı bir şekilde ifade edilmektedir. Aynı zamanda karikatürler sayesinde trajikomik olaylar çok daha iyi anlatılmaktadır.

Yergi İçeren Siyasi Karikatürler

Bir ülkede, dünyanın genelinde ya da belirli bir yönetim şeklinde gibi çeşitli alanlardaki sorunları dile getirmek için karikatürler en çok tercih edilen türdür. Mesela toplumun bir kısmının ayrıştırılması, dünyada bazı kesimlerin sömürge, açlık ve sefalete terk edilmesi, bir yöneticinin diktatörlüğü ve daha pek çok konu siyasi mizah içeren karikatürler ile en iyi şekilde anlatılmaktadır.

Karikatürlerde aynı zamanda dahiyane bir fikir ve son derece anlamlı çizimlerle mesajlar verilir. Böylece düz bir yazının okuyucuda bırakacağı etkiden çok daha fazlası okuyucuya ulaşır. Karikatürler herkesin anlayacağı sadeliktedir. Böylece tüm kitlelere ulaşmak hedeflenir.

Övgü İçeren Siyasi Karikatürler

Siyasi karikatürler sadece yermek için değil, övmek için de yapılmaktadır. Siyasette örnek gösterilecek davranışlar, bir liderin duyarlılığı ya da bir ülkedeki özgürlük gibi çeşitli konularda tercih edilirler. Örnek davranışlar özgün fikirler ile okuyucuya aktarılır. Yine oldukça sade bir üslup tercih edilirken ilk bakışta anlaşılacak çizimlere yer verilir. Bu karikatürler genellikle bir kişi ya da kesimi yüceltmek için kullanılır.

Övgü içeren karikatür türüne daha az rastlanmaktadır.  Maalesef ki siyasi konularda övülecek az şey varken, yerilecek şey sınırsızdır denilebilir. Bu yüzden siyasi karikatür çizerlerinin genlikle yergi türünde eser ürettiği görülür. Halk tarafından beğeni toplayan da genelde yergi içerikli karikatürlerdir.

Siyasi Mizah

Siyasi karikatürler sadece mesaj değil, aynı zamanda mizah da içerir. Okuyucuyu başta güldürse de daha sonra derin düşüncelere sevk eder. Bir sorunun bıraktığı etkiyi arttırmak için bu yol en iyi yöntemdir. Acınacak halimize gülüyoruz sözünün yansıması siyasi karikatürlerdir.