Türkiye’de Karikatürler ve Etkisi

Türkiye’de Karikatürler ve Etkisi

Karikatür Zamanı 21.03.2019

Sanat dalı olan karikatürler anlatılmak istenen olayların ya da konuların çizimler ile anlatılmasını sağlamak amacıyla hazırlanır ve resim sanatının alt dalı olan karikatürler özellikle kişilerin mizahi yönlerini kullanarak farklı konuları çizimler ile okuyuculara aktarmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalarda özellikle karikatürler üzerinde kara kalem ya da renkli kalem kullanılabilir.

Türkiye’de genellikle dergi ya da gazetelerde kullanılmakta olan karikatürler özellikle belirlenmiş olan karakterler üzerinden eleştirel şekilde farklı konuların anlatılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yaygın olarak incelenen alanlar arasında yer almaktadır. Belirlenmiş olan konular her karikatürde değişebilir. Türkiye’de özellikle bu alanda kendini geliştirmiş olan ressamlar yapmış oldukları çizimlerle adını duyurmayı başarmıştır. Günümüzde bilinen çok sayıda farklı isim karikatürler ile farklı konuları eğlenceli hale getirerek okuyuculara aktarmaya devam etmektedir.

Karikatür Nasıl Yapılır?

Yapılacak çizimlerde dikkat edilmesi gereken farklı konular bulunmaktadır. Bu nedenle karikatürler için özellikle hakaret boyutunda içeriklerin oluşturulmaması önemlidir. İlk aşamada öncelikle konunun belirlenmesi gerekir. Daha sonrasında karikatürist tarafından yapılacak çizimler ile oluşturulmuş olan karakterlerin resim üzerinde istenilen konuyu aktarması sağlanır. Karikatür çizmek için çalışma yapan kişilere karikatürist denilmektedir.

Karikatüristler özellikle farklı konularda farklı şekillerde yapacakları çalışmalar ile aktarmak istedikleri olayı mizahi bir şekilde göstermektedir. Karikatürlerin etkili olabilmesi için öncelikle okuyucuya anlatılmak istenilen olayın net bir şekilde gösterilmesi gerekir. Karakterlerin farklı konuları eğlenceli bir şekilde gösterebilmesi adına yapılacak olan çizimler sırasında özellikle kullanılacak olan ifadeler hakaret içerikli olmalıdır. Bu sayede karikatürler okuyucular tarafından daha keyifli şekilde incelenerek anlatılmak istenen konu rahatlıkla anlaşılabilir.

Türkiye’deki Geçmişten Günümüze Karikatüristler

Türkiye’de özellikle Osmanlı döneminden günümüze kadar adını duyurmuş çok sayıda karikatürist bulunmaktadır. Yapmış oldukları karikatürler sayesinde özellikle büyük bir kitleye hitap etmekte olan karikatüristler farklı şekillerde hazırlanmış oldukları çizimler üzerinden anlatmak istedikleri olayı mizahi bir şekilde aktarmaktadır. İlk olarak bilinen Cem adındaki ressam karikatürler üzerine yapmış olduğu çizimleri ile adını duymayı başarmıştır.

Cumhuriyet döneminde Necmi Rıza, Sedat Nuri İleri, Orhan Vural, Münif Fehim, Ramiz, Rıfkı gibi karikatüristler bulunmaktaydı. Daha sonrasında Salih, Semih Balcıoğlu, Vehip Sinan, Turhan Selçuk, Ferruh Doğan, Nehar Tüblek, Güngör Kabakçıoğlu, Tonguç Yaşar gibi çok sayıda farklı isim yer almaktadır. Özellikle Ramiz ve Cemal nadir Türkiye’de karikatürcülüğü meslek olarak tercih eden isimler arasında yer almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen karikatürler özellikle okuyucularında merakla incelediği çizimlerin hazırlanmasını sağlamaktadır.