Yeni Karikatür Dönemi

Yeni Karikatür Dönemi

Karikatür Zamanı 12.02.2019

Karikatürler  birçok kişinin değişik mecralarda okuduğu ve farklı  karikatürler  sınıflandırmasının da olduğu bir alandır.

Yeni Karikatür Dönemi Nedir

Karikatürler  aslında çok eski dönemlerden bu yana varlığını sürdüren, resim sanatının bir alt dalı olan çizimlerdir. Eski dönem karikatürler  yanında yeni  dönemler 1970 yıllarının başından itibaren değerlendirilebilir.  Yani dördüncü ve son dönem başlamış olur. Aslında bu dönem karikatürler  açısından da popülerleşmenin görüldüğü bir aşamadır. Birçok kişinin sıkça karikatürle karşılaşması da yakın döneme denk gelir. Türkiye'nin ilk Karikatür Müzesi  de 1975 yılında İstanbul Tepebaşı'nda kurulmuştur.

Yeni Karikatür Dönemi Özellikleri

Yeni dönem karikatürler  en temelde soyut anlatımlardan uzaklaşmaları ile dikkat çekmektedir.  Bunun başka bir anlamı da çizimlerin çizgi romana özgü tekniklerden faydalanmaya başlamasıdır. Yani bu dönemde karikatürlerin çizgi romandan ciddi oranda etkilendiği görülür. Alt yazıların ortadan kalkması ve yazıların, balon içinde görülmesi, ayrıca çizgi romana özgü ünlem, sözcüklerin de burada kullanımı bazı öne çıkan durumlardır. Bu etkileşim hali beraberinde aslında   karikatürler bakımından yeni bir döneme de işaret etmektedir. daha canlı ve ortaklaşa yapımlara müsait bir uygulama söz konusu olmuştur. Ancak diğer yandan gülmece özellikleri de karikatürlerin temel özelliklerini de barındırması açısından devam etmektedir. yani dönemin gülmece özelliğinden kaçınamaması söz konusudur. 

Bilinmeyen Üçüncü Kişilere Atıf

Yeni dönem karikatürler  bilinmeyen üçüncü kişilere atıf bakımıdan önemli bir farklılık barındırır. Geçmiş dönemde baskın olan iğnelemeler yerine sokaktaki kişilerin konu edinildiği gülmece yönellimi gündeme gelmiştir.  Ayrıca Aziz Nesin ile başlayan kendi kendini alaya alan bir gülmece yaklaşımı da  karikatüre edilmektedir.  Bu da yeni bir canlılık kazandıran etki olmuştur. Türkiye’de bu dönemde öne çıkan karikatüristlerden biri Oğuz Aral’dır. Gırgır adlı gülmece dergisiyle ismini duyurmul ve bu yeni dönem karikatürünün gelişmesinde çok büyük katkılar sağlamıştır. Avni karakteri Oğuz Aral’la birlikte anılmaktadır ve hala da bilinmektedir. Hasan Kaçan, Behiç Pek, Latif Demirci de dönemin diğer popüler isimlerindendir. Kadın çizerlerin de hızla çoğalmaya başladığı yeni dönem karikatürlerinde Özden Ögrük öne çıkar. Cihan Demirci, Gani Müjde ve Metin Üstündağ da yazar ve çizer olarak öne çıkan ünlü isimlerdendir.

İnternette Ve Dergide Karikatür

Karikatürler  günümüzde internetin yaygınlaşması ile epey kolay ulaşılır hale gelmiştir ve bu durum okuyucu niteliğinin düşmesinde etken olabilmektedir. Bir yandan çok kişiye ulaşırken diğer yandan karikatürün bir sanat dalından çıkma potansiyeli ve bu dalın izlenim açısından sömürüsünü gündeme getirmektedir.